Stage4Media 
 

RESERVEER HIER UW KINDERFEEST

*Pas na definitief akkoord te gaan met de reservering geldt onderstaande regel.

*Door reservering (definitief vastgelegd) voor een feestje gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van stage4media en is hij gehouden deze volledig na te leven. Door de akkoordverklaring met de inschrijving wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

Download hier de voorwaarden